Mir setzen eis an fir:

Educatioun

Aktuell steet eis Gemeng an de Beräicher Schoul a Kannerbetreiung schlecht do. Et stinn net genuch Raimlechkeeten zur Verfügung fir eng kandgerecht Betreiung ze garantéieren. Iwwergangsweis missten do nach kuerzfristeg Raimlechkeete geschaaft bis en Gesamtkonzept kéint realiséiert gi. Mir denken do drun dat beim Ausbau vum Ilot Administrativ an Duerfkär Erneierung och kenne Raimlechkeete geschaaft gi fir Spillschoulskanner. Maison Relais soll och endlech all Schoulkand d’Méiglechkeet kennen ubidde Mëttesstonn do ze verbréngen.

Dat grousst Gesamtkonzept fir Schoul, Maison Relais a Crèche soll och mat de Kanner, den Elteren, an de betreffende Leit aus der Schoul an der Fiissecher a.s.b.l ausgeschafft ginn. Duerch dëse participative Gedanke gëtt eng gréisster Zefriddenheet mat dësem wichtege Projet garantéiert.

Crèchenoffer muss endlech ab 3 Méint ugebuede gi fir jonk Eltere kennen ze ënnerstëtze Famillen- a Berufslierwe mateneen ze kombinéieren. Mat den aktuelle Präisser ass et schwéier realiséierbar, dat en Elterendeel komplett doheem bleift. Net nëmmen Offer ab 3 Méint ass eis wichteg mee als naturverbonne Gemeng kenne mir eis och en Konzept vun enger Bëschcrèche gutt virstellen.

Eise Wonsch ass och reegelméisseg Informatiounsversammlunge mat allen Kanner, Elteren a Personal vu Schoul, Maison Relais a Crèche ze organiséieren.

Mir wëllen eis och dofir asetzen dat nees en Schülerparlament an d'Liewe geruff gëtt. Aktuell ass dëst opgrond vum Kontingent net méiglech mee als Gemengevertrieder wëlle mir no Léisunge sichen.

Am Jugendberäich denke mir drun mat engem Jugendhaus zesummen ze schaffe fir kennen eng mobil Offer fir Jugendlecher an der Gemeng un ze bidden. Hei ass och de participative Gedanken immens wichteg.

Mir setzen eis an fir:

Mobilitéit

Mat der nationaler Reform vum RGTR am Joer 2022 goufen et och fir eis Gemeng am ëffentlechen Transport Ännerungen. Hei gelt et elo eng Analyse ze maachen, ob dës Ännerungen zu enger Verbesserung vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng gefouert hunn oder ob nach nogebessert muss ginn.

Mat enger MBox zu Chrëschtnech, déi méi misst bei de Bierger bekannt gemaach ginn, ass en éischte Schratt a Kombinatioun Vëlo-, Bustransport ënnerholl ginn. Dëse Wee muss weider gaange gi fir esou de Mëschtrafic weider ze stäerken. An där Logik ass och eng Carsharing Statioun an der Gemeng eng weider nei Piste.

Duerch Initiative vun dem Vëlo- a Wandergrupp ass eis Gemeng um gudde Wee un de nationale Vélosréseau ugebonnen ze ginn. Duerch ëmsetze vun de Proposen aus der Etude , schafe mir hei an eiser Gemeng intern Verbindungen am Kader vun der mobilité douce.

"50? Merci” ass zu Chrëschtnech am Ausgang Mëllerdall ze liesen: Vitesse am An an Ausgang vun den Dierfer stellt e Problem duer. Nieft de Panneauen déi e Chauffeur dorop opmierksam maache mat wéi enger Vitesse en erakënnt, ass mat de Responsabelen ze iwwerleeën, wéi eng Méiglechkeeten eng Gemeng huet fir des Situatioun ze entschäerfen.

Mir setzen eis an fir:

Infrastrukturen

Säit en puer Joer steet de Projet Ausbau Buvette vum Fussball. Leider ass aus enger Partie Mëssstänn dëse Projet net viru gaangen. Gemeng als Bauhär muss Verantwortung huelen an dëse Projet ugoen, fir dem Fussball endlech déi néideg Méiglechkeeten ze gi fir zäitgeméiss opgestallt ze sinn.

De Projet Ausbau Gemeng ass säit enger Partie Jore schonns gestëmmt, leider ass dëse Projet och net weidergaangen an et ass wichteg dat eis Gemengeverwaltung a gudde Konditioune kenne schaffen an den accueil vum Bierger gutt assuréiert ka ginn. Mir setzen eis dofir an, dat dëse Projet zäitno ëmgesat gëtt.

De Projet “Kläranlag” ass en wichtegen a grousse Projet vun eiser Gemeng. Mir fannen dat dëse Projet onglécklech verleeft an net richteg ungepaackt ginn ass. Aktuell ass nach ëmmer keen Enn a Siicht an et ass och net kloer op de Projet sou wei geplangt ka realiséiert ginn. Gemeng als Bauhär muss erëm d’maitrise iwwert dëse Projet kréien. Mir sichen zäitno déi bescht méiglech Léisung fir de Gemengebudget net weiderhin zousätzlech ze belaaschten.

Aktuell steet eis Gemeng an de Beräicher Schoul a Kannerbetreiung schlecht do. Et stinn net genuch Raimlechkeeten zur Verfügung fir eng kandgerecht Betreiung ze garantéieren. Iwwergangsweis missten do nach kuerzfristeg Raimlechkeete geschaaft bis en Gesamtkonzept kéint realiséiert gi. Mir denken do drun dat beim Ausbau vum Ilot Administrativ an Duerfkär Erneierung och kenne Raimlechkeete geschaaft gi fir Spillschoulskanner. Maison Relais soll och endlech all Schoulkand d’Méiglechkeet kennen ubidde Mëttesstonn do ze verbréngen.

Dat grousst Gesamtkonzept fir Schoul, Maison Relais a Crèche soll och mat de Kanner, den Elteren, an de betreffende Leit aus der Schoul an der Fiissecher a.s.b.l ausgeschafft ginn.

2018 ass Gemeng Waldbëlleg vun engem Joerhonnert Reen getraff ginn an huet duerch ganz Gemeng grousse Schued ugeriicht. Dorops hin ass eng Starkreenmanagment Etude gemaach ginn, déi och 2020 presentéiert gi ass. Leider musse mir feststellen dat net ganz vill dovun ëmgesat gi ass, an dat nach ëmmer Sandsak-Politik bedriwwe gëtt. Mir setzen eis dofir an esou séier wei méiglech déi Moossnamen ëmzesetzen, dëst zum Schutz vun eise Bierger an den Infrastrukturen.

Drénkwaasser ass en wäertvolle Bien deen et besonnesch ze schütze gelt. D’Gemeng Waldbëlleg kann op en grousse Reseau vu Quellen zeréck gräifen an huet excellent Waasserqualitéit. Mir setzen eis dofir an dat des Quellen an doduerch och eis Waasserqualitéit weiderhin op deem Niveau erhale bleift.

Eng Welt ouni Internet ass haut net méi denkbar. Duerch de verstäerkten Télétravail ass et besonnesch wichteg dat mir de Bierger en séieren Internet kenne garantéieren. Leider ass nach net iwwerall de Glaasfaaser geluecht. Mat de kompetente Verwaltunge suerge mir dofir dat dëst schnellstméiglech ëmgesat ka ginn.

Mir setzen eis an fir:

Sécherheet

D’Gefill vu Sécherheet an déi reell Sécherheet stëmmen net ëmmer iwwerteneen. Wann e mat oppenen A duerch eis Gemeng geet erkennt een eng Rei vu Verbesserungspotential.

Ze Fouss an d’Schoul: Viru Jore gouf de séchere Schoulwee an d’Liewe geruff. Hei ginn et trotzdeem nach Geforepunkten déi et ze verbessere gelt. Zesumme mat de Proprietäre gelt et eng Risikoanalyse ze maachen an am Konsens Mesuren ëmzesetzen

Mam Vëlo an d’Schoul: duerch eise ländleche Charakter si vill vun eise Feldweeër an engem Zoustand, déi fir de Vëlo schlecht ze notze si Leider ginn et Deelstrecke wou eis Kanner an de Mëschverkéier kommen an déi net explizitt gezeechent sinn. Zesumme mat onsem Leierpersonnal an den Elteren an de Kanner wéilte mir e Konzept zesummen ausschaffen, wéi e sécher mam Vëlo respektiv ze fouss an Schoul komme kann . Duerch erstelle vu gekennzeechente Velosparkplatz gët op de Mëschtraffik opmierksam gemaach. Mam Klima- a Naturpakt kann analyséiert ginn, ënnert wéi enger Form d’Gemeng de Kanner nom Schouljoer en flotte Cadeau offréiere ka fir déi gesammelt Deeg wou se net mam Auto oder Bus an Schoul kommen (z.B. e neien Helm etc...)

Mam Bus an d’Schoul: Eis Gemeng ass an deene leschte Jore gewuess. Dat huet och Repercussiounen op de Gemengeschoultransport. Personell a logistesch ass dat eng Erausfuerderung fir d’Gemeng. Zesumme mat den Acteuren um Terrain gelt et sech an Zukunft méi breet opzestellen, fir dëse Service längerfristeg kënnen unzebidden.

Mam Auto an d’Schoul: An a ronderëm eis Educatiounssiten huet den Trafic duerch Gefierer staark zougeholl. Den Auto vun den Elteren déi hier Kanner bréngen oder siche kommen däerf keng Gefor duerstelle fir eis klengste Bierger. Duerch e verbessert Verkéierskonzept bei de Schoulen ass hei fir méi Sécherheet ze suergen.

Parkplazen an der Gemeng: Obwuel duerch d’Bautereglement séchergestallt ass, dass eng gewëssen Unzuel vu Stellplaze pro Wunnunitéit virzegesinn ass, erginn sech duerch de gesellschaftleche Wandel néi Situtatiouen op déi eng Gemeng adequat reagéiere muss. Amplaz Autoen op den Trottoir ofzestelle wou se de Verkéier zwar net allze vill stéieren, de Foussgänger awer a geféierlech Situatioune brénge besteet Handlungsbedarf. Sech mat de concernéierte Partner un en Dësch ze setzen a sécher Pistë fir all d’Bierger auszeschaffen ass eng Méiglechkeet fir méi Sécherheet an der Gemeng ze garantéieren. Den neie Bannhidder muss sech do sécher neien Aufgabe stellen.

Däischtert an der Gemeng: an der Däischtert villt sech seelen ee wuel. Duerch de Krich an der Ukrain ass op nationalem Niveau d’Campagne “Zesumme spuere – Zesummenhale “ an d’Liewe geruff ginn. Doduerch dass sech iwwert d’Stroossebeliichtung net vill Gedanke gemaach gouf, war nieft engem Wiessel op LED d’Spuermoossnam entwéckelt ginn d’Luuchten nuets éischter auszeschalten. Duerch en Energiekonzept an eng Zesummenaarbecht mam Klimaberoder an dem Abanne vun de "Smart Technologies" kann Energie agespuert an d’Sécherheetsgefill duerch eng doséiert Beliichtung weider erhéicht ginn.

Héichwaasser: De Reen ass wichteg fir d’Natur, de Starkreen allerdéngs versetzt eis Bierger an Angscht. Angscht dass d’ Waasser nieft dem Schued un der Immobil och ganz Existenzen a Gefor bréngt. Einfach Léisunge weist d’Etude vum Staarkreenmanagement op. Mat zum Beispill dem Ersetze vun de Reversgullien déi e speziellt Profil opweisen, leeft d’Waasser net iwwerflächlech iwwert de Revers fort mee gëtt zu engem groussen Deel an de Kanal geleet. Dëst ass eng vu ville klenge Moossnamen déi laut der Etude zu méi Sécherheet a Punkto Starkreen géife bäidroen. Zesumme mat de betraffene Leit Starkreenakzenter ze setze bleift d’Erausfuerderung an deenen nächste Joren.

Mir setzen eis an fir:

Tourismus

D'Gemeng Waldbëlleg läit am Häerz vum Naturpark Mëllerdall.

De Mëllerdall, mat sengem eenzegaartege Site, dem Schéissendëmpel, an de sëllegen Wanderweeër, ass eng vun de meescht besichte Plaze vu Lëtzebuerg a vun der Grenzregioun.

Aus dësem Potential muss méi gemaach ginn!

Aktuell hu mir eng desolat Parkplazsituatioun am Mëllerdall, wat mat sech bréngt, datt egal wou geparkt gëtt, wat immens geféierlech ass. Déi nei Abenteuerspillplaz ass ouni ee laangfristegt Konzept wat Parking oder Mobilitéit ugeet gebaut ginn.2018 ass e Camping opkaaft ginn, mee säit deem ass soss näischt méi geschitt an et feelt un enger klorer Visioun. Eng “shared space” Platz am Mëllerdall, déi de Camping mat der Spillplatz verbënnt an en ugepasstend Parkplatzkonzept mat Busarrêt ass hei en weideren Atout fir de Mëllerdall
Och muss beim ëffentlechen Transport en Effort gemaach ginn fir datt dëse Site, dee mat der Heringer Millen den zentrale Kär vum Naturpark ass, besser accessibel gëtt fir d’Touristen aus dem In- an Ausland.
Mir sinn och der Meenung, datt eis Gemeng méi eng aktiv Roll am Naturpark Mëllerdall spille sollt. Als zentrale Punkt an Namensgeber vum Naturpark hu mir aktuell leider relativ wéineg Afloss op d’Gestaltung vum Naturpark. Als Gemeng wëlle mir e staarke Partner sinn fir nei touristesch Attraktiounen ze promouvéieren an de Schutz vun eiser wäertvoller Ëmwelt, an Zesummenaarbecht mat de lokalen Acteuren a Betriber, ze assuréieren.

Et dierf een awer och net eis aner touristesch Attraktiounen vergiessen, sief et d’Halerbach, de schwaarze Mann, d’Modellduerf Chrëschtnech, d’Hugericht, de Mëllerdall Trail, asw. Doduerch datt mir eis méi professionell opstellen, kënnen eis ganz Gemeng an eis Betriber vun der touristescher Vilfalt profitéieren.

Mir setzen eis an fir:

Veräiner

D’Veräiner fërderen d’Sozialisatioun vun de Kanner a bidden neie Matbierger eng Méiglechkeet sech an hiert neit Ëmfeld ze integréieren. Nieft hirem positiven Afloss op d’Gesondheet an d’Wuelbefanne vun de Bierger, droen si wesentlech zum gesellschaftlechen Zesummenhalt bäi. Dofir ass eng villfälteg Offer u verschiddene Veräiner an eiser Gemeng vu gréisster Wichtegkeet. Aus dem Grond setze mir eis dofir a fir d’Veräinswelt an eiser Gemeng ze stäerken a weider ze entwéckelen.

Mir setzen eis an fir:

Waldbëlleg 2.0

Mir setzen eis a fir eis Gemeng méi oppen an transparent opzestellen an d‘Proximiteit zum Bierger ze verbesseren.

D’Aféiere vun enger Waldbëlleg App, sou wéi et Se schonn an enger ganzer Rei Gemengen am Land gëtt, géif déi zweesäiteg Kommunikatioun tëschent den Acteuren aus der Gemeng weider verbesseren an den Zougang zu Informatioune fir de Bierger vereinfachen. Sou kennen zum Beispill ënnert anerem Neiegkeeten, Informatiounen iwwert den ëffentlechen Transport, en Agenda, Trëppelweeër oder och nach Dokumenter vun der Gemeng an der App ze fanne sinn. Ausserdeem géif sinn dem Bierger erlaben d’Gemeng ganz einfach a séier iwwer Mëssstänn oder Problemer a Kenntnis ze setze fir dass déi direkt dorop reagéiere kann.

Et dierf een awer och déi Leit net vergiessen déi keen Accès op déi digital Informatiounen hunn. Aus deem Grond géife mir déi reegelméisseg Publikatioun vun engem Bulletin Communal ubidden. Dëse Bulletin Communal kann och vun all Awunner aus der Gemeng a form vun enger Newsletter ënnert digitaler Form als Email abonéiert gi.

Reegeleméisseg Informatiounsowenter zu aktuelle Sujeten a Projeten organiséiere mir wou interesséiert Bierger en direkten Austausch mat der Gemengevertrieder kennen hunn.

All des Kommunikatiounsmedien, wéi och déi schonn existéierend Web a Facebook Säiten netzen natierlech näischt wann den Informatiounsfloss net assuréiert gëtt. Den Zäitopwand deen domat verbonnen ass ass net ze ënnerschätzen. Aus dësem Grond setze mir eis fir d’Schafe vun engem Design a Kommunikatiouns-posten an, deen sech dësen Erausfuerderungen un huele kann.